Văn bản Chỉ đạo điều hành
07/NQ-HĐND 
Số Ký hiệu:
07/NQ-HĐND 
Ban hành:
12/05/2021 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
12/05/2021 
Trích yếu:

​Cho ý kiến dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (vòng 3).