Văn bản Chỉ đạo điều hành
2361/TTr-UBND 
Số Ký hiệu:
2361/TTr-UBND 
Ban hành:
31/05/2021 
Người ký:
Nguyễn Hoàng Thao 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Chương trình 
Hiệu lực:
31/05/2021 
Trích yếu:

Đề nghị xây dựng Nghị quyết kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND9 ngày 12/8/2016 Quy định mức thu học phí và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh
 
từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 và Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 20/7/2017 của HĐND tỉnh Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020-2021 theo trình tự thủ ​tục rút gọn.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: