Văn bản Chỉ đạo điều hành
2404/UBND-VX 
Số Ký hiệu:
2404/UBND-VX 
Ban hành:
03/06/2021 
Người ký:
Nguyễn Hoàng Thao 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
03/06/2021 
Trích yếu:

​Triển khai thực hiện Chương trình số 19-CTr/TU ngày 31/5/2021 của Tỉnh ủy về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: