Văn bản Chỉ đạo điều hành
816/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
816/QĐ-UBND 
Ban hành:
31/03/2021 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
31/03/2021 
Trích yếu:

Ban hành ​Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030​.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: