Văn bản Chỉ đạo điều hành
07/CT-UBND 
Số Ký hiệu:
07/CT-UBND 
Ban hành:
05/05/2021 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Chỉ thị 
Hiệu lực:
05/05/2021 
Trích yếu:

​Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: