Văn bản Chỉ đạo điều hành
1180/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
1180/QĐ-UBND 
Ban hành:
06/05/2021 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
06/05/2021 
Trích yếu:

Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thị xã Bến Cát.​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: