Văn bản Chỉ đạo điều hành
06/CT-UBND 
Số Ký hiệu:
06/CT-UBND 
Ban hành:
16/04/2021 
Người ký:
Nguyễn Hoàng Thao 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Chỉ thị 
Hiệu lực:
16/04/2021 
Trích yếu:

​Nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương​.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: