Văn bản Chỉ đạo điều hành
05/CT-UBND 
Số Ký hiệu:
05/CT-UBND 
Ban hành:
14/04/2021 
Người ký:
Nguyễn Hoàng Thao 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Chỉ thị 
Hiệu lực:
14/04/2021 
Trích yếu:

​Tăng cường chỉ đạo công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tại tỉnh Bình Dương.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: