Văn bản Chỉ đạo điều hành
758/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
758/QĐ-UBND 
Ban hành:
25/03/2021 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
25/03/2021 
Trích yếu:

​Kiện toàn cán bộ, công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC của Thanh tra tỉnh.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: