Văn bản Chỉ đạo điều hành
555/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
555/QĐ-UBND 
Ban hành:
01/03/2021 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
01/03/2021 
Trích yếu:

​Kế hoạch hạ ngầm và làm gọn mạng cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 - 2025​.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: