Văn bản Chỉ đạo điều hành
46/TB-UBND 
Số Ký hiệu:
46/TB-UBND 
Ban hành:
25/02/2021 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Thông báo 
Hiệu lực:
25/02/2021 
Trích yếu:

​Tiếp tục tổ chức tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.