Văn bản Chỉ đạo điều hành
03/CT-UBND 
Số Ký hiệu:
03/CT-UBND 
Ban hành:
05/02/2021 
Người ký:
Nguyễn Hoàng Thao 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Chỉ thị 
Hiệu lực:
05/02/2021 
Trích yếu:

Về việc triệt để triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone.​​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: