Văn bản Chỉ đạo điều hành
438/UBND-NC 
Số Ký hiệu:
438/UBND-NC 
Ban hành:
02/02/2021 
Người ký:
Nguyễn Lộc Hà 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
02/02/2021 
Trích yếu:

​Bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh trong tình hình dịch bệnh.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: