Văn bản Chỉ đạo điều hành
01/CT-UBND 
Số Ký hiệu:
01/CT-UBND 
Ban hành:
21/01/2021 
Người ký:
Nguyễn Hoàng Thao 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Chỉ thị 
Hiệu lực:
21/01/2021 
Trích yếu:

​Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: