Văn bản Chỉ đạo điều hành
286/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
286/QĐ-UBND 
Ban hành:
28/01/2021 
Người ký:
Nguyễn Thanh Trúc 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
28/01/2021 
Trích yếu:

​Phân bổ Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2020 nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: