Văn bản Chỉ đạo điều hành
283/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
283/QĐ-UBND 
Ban hành:
28/01/2021 
Người ký:
Nguyễn Thanh Trúc 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
28/01/2021 
Trích yếu:

​Điều chỉnh cục bộ kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020, kế hoạch đầu tư công năm 2020 và chuyển giai đoạn thực hiện dự án.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: