Văn bản Chỉ đạo điều hành
248/KH-UBND 
Số Ký hiệu:
248/KH-UBND 
Ban hành:
19/01/2021 
Người ký:
Nguyễn Hoàng Thao 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Kế hoạch 
Hiệu lực:
19/01/2021 
Trích yếu:

​Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp

chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương​.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: