Văn bản Chỉ đạo điều hành
179/UBND-VX 
Số Ký hiệu:
179/UBND-VX 
Ban hành:
15/01/2021 
Người ký:
Nguyễn Lộc Hà 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
15/01/2021 
Trích yếu:

​Triển khai cài đặt ứng dụng VssID-Bảo hiểm xã hội số trên điện thoại thông minh.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: