Văn bản Chỉ đạo điều hành
4106/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
4106/QĐ-UBND 
Ban hành:
31/12/2020 
Người ký:
Nguyễn Hoàng Thao 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
31/12/2020 
Trích yếu:

​Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 tỉnh Bình Dương.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: