Văn bản Chỉ đạo điều hành
4000/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
4000/QĐ-UBND 
Ban hành:
25/12/2020 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
25/12/2020 
Trích yếu:

​Phê duyệt Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020.