Văn bản Chỉ đạo điều hành
4105/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
4105/QĐ-UBND 
Ban hành:
31/12/2020 
Người ký:
Nguyễn Hoàng Thao 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
31/12/2020 
Trích yếu:

​Công bố công khai dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2021.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: