Văn bản Chỉ đạo điều hành
3894/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
3894/QĐ-UBND 
Ban hành:
22/12/2020 
Người ký:
Nguyễn Hoàng Thao 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
22/12/2020 
Trích yếu:

​Giao chỉ tiêu Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công trung hạn 2016-2020 (lần 4).

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: