Văn bản Chỉ đạo điều hành
3898/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
3898/QĐ-UBND 
Ban hành:
22/12/2020 
Người ký:
Nguyễn Lộc Hà 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
22/12/2020 
Trích yếu:

Chương trình điều chỉnh mức sinh tỉnh Bình Dương đến năm 2030​.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: