Văn bản Chỉ đạo điều hành
294/TB-UBND 
Số Ký hiệu:
294/TB-UBND 
Ban hành:
01/12/2020 
Người ký:
Võ Văn Lượng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Thông báo 
Hiệu lực:
01/12/2020 
Trích yếu:

​Chương trình làm việc tháng 12/2020 của UBND tỉnh.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: