Văn bản Chỉ đạo điều hành
3504/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
3504/QĐ-UBND 
Ban hành:
24/11/2020 
Người ký:
Nguyễn Hoàng Thao 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
24/11/2020 
Trích yếu:

​Công bố sửa đổi thủ tục hành chính lĩnh vực Thành lập và hoạt động doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương​.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: