Văn bản Chỉ đạo điều hành
3479/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
3479/QĐ-UBND 
Ban hành:
23/11/2020 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
23/11/2020 
Trích yếu:

​Điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 802/QĐ-UBND ngày 08/4/2019 của UBND tỉnh.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: