Văn bản Chỉ đạo điều hành
5723/UBND-KT 
Số Ký hiệu:
5723/UBND-KT 
Ban hành:
23/11/2020 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
23/11/2020 
Trích yếu:
Công khai trên trang thông tin điện tử ​đối với các trường hợp đang vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn tỉnh.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: