Văn bản Chỉ đạo điều hành
5656/UBND-VX 
Số Ký hiệu:
5656/UBND-VX 
Ban hành:
18/11/2020 
Người ký:
Nguyễn Lộc Hà 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
18/11/2020 
Trích yếu:

​Tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa XI)​.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: