Văn bản Chỉ đạo điều hành
3454/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
3454/QĐ-UBND 
Ban hành:
18/11/2020 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
18/11/2020 
Trích yếu:

​Cho phép Chùa Phước Lâm chuyển mục đích sử dụng đất sang đất cơ sở tôn giáo tại phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên.


 
Nội dung Tập tin Đính kèm: