Văn bản Chỉ đạo điều hành
72/TB-HĐND 
Số Ký hiệu:
72/TB-HĐND 
Ban hành:
18/11/2020 
Người ký:
Hồ Quang Điệp 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Thông báo 
Hiệu lực:
18/11/2020 
Trích yếu:

Thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 17 (thường lệ cuối năm 2020) - HĐND tỉnh khoá IX.​​