Văn bản Chỉ đạo điều hành
3435/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
3435/QĐ-UBND 
Ban hành:
16/11/2020 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
16/11/2020 
Trích yếu:

​Thu hồi đất của Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Dương tại phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên; giao Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Tân Uyên quản lý.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: