Văn bản Chỉ đạo điều hành
3095/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
3095/QĐ-UBND 
Ban hành:
20/10/2020 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
20/10/2020 
Trích yếu:

​Bổ sung danh mục công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Dầu Tiếng​.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: