Văn bản Chỉ đạo điều hành
2938/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
2938/QĐ-UBND 
Ban hành:
01/10/2020 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
01/10/2020 
Trích yếu:

​Ban hành Quy trình giải quyết cho người nước ngoài nhập cảnh vào làm việc ngắn ngày trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: