Văn bản Chỉ đạo điều hành
2939/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
2939/QĐ-UBND 
Ban hành:
02/10/2020 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
02/10/2020 
Trích yếu:

​Điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Bàu Bàng.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: