Văn bản Chỉ đạo điều hành
4651/KH-UBND 
Số Ký hiệu:
4651/KH-UBND 
Ban hành:
22/09/2020 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Kế hoạch 
Hiệu lực:
22/09/2020 
Trích yếu:

Kế hoạch hành động giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030  của tỉnh Bình Dương thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: