Văn bản Chỉ đạo điều hành
4604/KH-UBND 
Số Ký hiệu:
4604/KH-UBND 
Ban hành:
18/09/2020 
Người ký:
Nguyễn Thanh Trúc 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Kế hoạch 
Hiệu lực:
18/09/2020 
Trích yếu:

​Triển khai thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TWngày 01 tháng 11 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: