Văn bản Chỉ đạo điều hành
4227/UBND-NC 
Số Ký hiệu:
4227/UBND-NC 
Ban hành:
28/08/2020 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
28/08/2020 
Trích yếu:

​Triển khai dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.​