Văn bản Chỉ đạo điều hành
3953/KH-UBND 
Số Ký hiệu:
3953/KH-UBND 
Ban hành:
14/08/2020 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Kế hoạch 
Hiệu lực:
14/08/2020 
Trích yếu:

​Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương​.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: