Văn bản Chỉ đạo điều hành
12/CT-UBND 
Số Ký hiệu:
12/CT-UBND 
Ban hành:
17/08/2020 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Chỉ thị 
Hiệu lực:
17/08/2020 
Trích yếu:

​Đẩy mạnh triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone​.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: