Văn bản Chỉ đạo điều hành
3772/UBND-VX 
Số Ký hiệu:
3772/UBND-VX 
Ban hành:
07/08/2020 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
07/08/2020 
Trích yếu:

Thực hiện Thông báo số 272/TB-VPCP ngày 03/8/2020 của Văn phòng Chính phủ​​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: