Văn bản Chỉ đạo điều hành
3552/UBND-VX 
Số Ký hiệu:
3552/UBND-VX 
Ban hành:
27/07/2020 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
27/07/2020 
Trích yếu:

​Thực hiện Thông báo 253/TB-VPCP ngày 25/7/2020 của Văn phòng Chính phủ.​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: