Văn bản Chỉ đạo điều hành
3146/UBND-VX 
Số Ký hiệu:
3146/UBND-VX 
Ban hành:
02/07/2020 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
02/07/2020 
Trích yếu:

​Thẩm định các dự án, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin nguồn vốn ngân sách nhà nước.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: