Văn bản Chỉ đạo điều hành
1784/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
1784/QĐ-UBND 
Ban hành:
06/07/2020 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
06/07/2020 
Trích yếu:

​Ban hành Phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: