Văn bản Chỉ đạo điều hành
130/TB-UBND 
Số Ký hiệu:
130/TB-UBND 
Ban hành:
02/07/2020 
Người ký:
Võ Văn Lượng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Thông báo 
Hiệu lực:
02/07/2020 
Trích yếu:

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Liêm tại phiên họp thường kỳ tháng 6/2020 - UBND tỉnh khóa IX.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: