Văn bản Chỉ đạo điều hành
135/TB-UBND 
Số Ký hiệu:
135/TB-UBND 
Ban hành:
03/07/2020 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Thông báo 
Hiệu lực:
03/07/2020 
Trích yếu:

​Điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021​.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: