Văn bản Chỉ đạo điều hành
1705/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
1705/QĐ-UBND 
Ban hành:
29/06/2020 
Người ký:
Đặng Minh Hưng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
29/06/2020 
Trích yếu:

​Ủy quyền thực hiện trách nhiệm quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Dương​.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: