Văn bản Chỉ đạo điều hành
2841/UBND-KT 
Số Ký hiệu:
2841/UBND-KT 
Ban hành:
17/06/2020 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
17/06/2020 
Trích yếu:

​Triển khai thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ​.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: