Văn bản Chỉ đạo điều hành
2794/UBND-HCC 
Số Ký hiệu:
2794/UBND-HCC 
Ban hành:
15/06/2020 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
15/06/2020 
Trích yếu:

​Thực hiện TTHC trong giai đoạn "bình thường mới".


 
Nội dung Tập tin Đính kèm: