Văn bản Chỉ đạo điều hành
2469/KH-UBND 
Số Ký hiệu:
2469/KH-UBND 
Ban hành:
26/05/2020 
Người ký:
Đặng Minh Hưng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Kế hoạch 
Hiệu lực:
26/05/2020 
Trích yếu:

​Thực hiện Kế hoạch số 125-KH/TU ngày 03/03/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới.​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: