Văn bản Chỉ đạo điều hành
2297/UBND-TH 
Số Ký hiệu:
2297/UBND-TH 
Ban hành:
15/05/2020 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
15/05/2020 
Trích yếu:

​B​áo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và điều chỉnh Chương trình làm việc 6 tháng cuối năm 2020 của UBND tỉnh​.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: